Χορηγοί:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Χανίων, με απόφαση του, καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 21 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ., σε αίθουσα του Επιμελητηρίου (Ε.Β.Ε.Χ.), στην πλατεία Αγοράς, Ελ. Βενιζέλου 4, με τα παρακάτω θέματα:
Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης,
Διοικητικός απολογισμός 2017 (Πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου),
Οικονομικός απολογισμός από 01/01/2017 μέχρι 31/12/2017 και
προϋπολογισμός 2018,
Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή του Διοικητικού
Συμβουλίου από κάθε ευθύνη,
Ενημέρωση για διάφορα τρέχοντα θέματα,
Αρχαιρεσίες (εκλογές) για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου
και τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία στις 21/02/2018, η Συνέλευ-ση θα επαναληφθεί την ΔΕΥΤΕΡΑ 26 Φεβρουαρίου 2018, στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα, χωρίς άλλη ειδοποίηση.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σταύρος Β. Μπαδογιάννης.                            Χρήστος Ν. Χατζηχριστοδούλου

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή την πρώτη ημέρα συνήθως δεν υπάρχει απαρτία, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την δεύτερη ημέρα (ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018).