Χορηγοί:

Ο Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων σε εναρμόνιση με την Κοινή Υπουργική Απόφαση «Επιβολή των μέτρων προσωρινής απαγόρευσης της παρουσίας κοινού σε αθλητικές εκδηλώσεις» (ΦΕΚ Β’ 726 / 08-03-2020) στο σύνολο της Επικράτειας, από 10.03.2020 έως και 24.03.2020 για προληπτικούς λόγους, με στόχο τη μείωση της διασποράς στους πολίτες του επικίνδυνου κορωνοϊού SARS-CoV-2, αποφάσισε να αναστείλει όλες τις προγραμματισμένες δραστηριότητές του, αθλητικές, πεζοπορίες και αναβάσεις στα βουνά, έως τις 27 Απριλίου 2020.

Όσοι όμως από τους φίλους πεζοπόρους και ορειβάτες επιθυμούν να μη χάσουν την επαφή τους με το βουνό και την φύση, ο Σύλλογος τους ενημερώνει ότι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες τηλεφωνικά από τα γραφεία του Συλλόγου.

______________________________________________________________

Τhe Mountaineering Club of Hania in alignment with the Joint Ministerial Decision "Imposing measures temporarily prohibiting the presence of the public at sporting events" (Government Gazette B '726 / 08-03-2020) throughout the territory, from 10.03.2020 to 24.03.2020 for precautionary reasons, in order to reduce the spread of SARS-CoV-2's dangerous coronavirus, it has decided to suspend all of its scheduled activities, sports, hiking and mountain climbing, by 27 April 2020.

  However, for those hikers and mountaineers who wish to avoid contact with the mountain and nature, the Club informs them that they can request information by phone from the Club's offices.