Σπήλαια Νομού Χανίων

Σύμφωνα με καταγραφές του Αντώνιου Πλυμάκη και εξερευνήσεις πολλών Ελληνικών και ξένων αποστολών υπολογίζονται σε άνω των 2000. Να σημειωθεί πως ένα τμήμα του πολυπληθούς αρχείου δεν μπορεί να δημοσιευτεί λόγω της αρχαιολογικής σημαντικότητας σπηλαίων (Υπάρχει απαγόρευση δημοσίευσης από την Εφορία Παλαιοανθρωπολογίας της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στην οποία και υπάγονται τα σπήλαια της Ελλάδος).

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω και σύντομα θα περιγράψουμε με λεπτομέρειες αρκετά από αυτά.

    There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may have articles.