Η σειρά των Αναρριχητικών Πεδίων με κατεύθυνση από την είσοδο στο φαράγγι προς το χωριό Θέρισο.

Πεδία στην περιοχή του Σταυρού Β-ΒΔ