Χορηγοί:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Χα-νίων, με απόφαση του, καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 21 Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ., στον αύλειο χώρο του υπό διαμόρφωση νέου κτιρίου του Συλλόγου, στην οδό Γιαμπουδάκη 17, με τα παρακάτω θέματα:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης,
2. Διοικητικός απολογισμός 2020 (Πεπραγμένα του Διοικητικού
Συμβουλίου),
3. Οικονομικός απολογισμός από 01/01/2020 μέχρι 31/12/2020 και
προϋπολογισμός 2021,
4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή του Διοικητικού
Συμβουλίου από κάθε ευθύνη,
5. Τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου μας, όπως προβλέπεται από τον νέο αθλητικό νόμο,
6. Ενημέρωση για διάφορα τρέχοντα θέματα,
7. Αρχαιρεσίες (εκλογές) για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου


και τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία στις 21/06/2021, η Συνέλευση θα επαναληφθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 23 Ιουνίου 2021, στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα, χωρίς άλλη ειδοποίηση.