Χορηγοί:

sxoreivski2022 Ο Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων ανακοινώνει προς τα μέλη του ότι θα διοργανώσει Σχολή Ορειβατικού Σκι Αρχαρίων τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2022. Η Σχολή θα διοργανωθεί σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Εκπαίδευσης, που έχει θεσπίσει η Ε.Ο.Ο.Α. κατά την Γ.Σ. της στις 27/03/2021 και σύμφωνα με το Υγειονομικό πρωτόκολλο διεξαγωγής σχολών Ορειβασίας – Αναρρίχησης & Ορειβατικών Αναβάσεων της Ομοσπονδίας που ισχύει από 25/05/2021 για την αποφυγή διασποράς του ιού και έχει χαρακτηρίσει το ορειβατικό σκι ως άθλημα χαμηλής επικινδυνότητας ως προς τη μετάδοση της λοίμωξης Covid -19, για την ασφάλεια των συμμετεχόντων.


Η Σχολή αυτή έχει σκοπό την γνωριμία με το βουνό και την φιλοσοφία του, την τεχνική και φυσική κατάρτιση των συμμετεχόντων, ώστε μετά την περά-τωση της, να μπορούν να κινηθούν αυτόνομα και με την μέγιστη δυνατή ασφά-λεια στο ορεινό περιβάλλον και σε όλα τα πεδία, με ή και χωρίς ορειβατικά σκι. Οι συμμετέχοντες για να παρακολουθήσουν την Σχολή, πρέπει να επιτύχουν στις εξετάσεις εισαγωγής, που θα γίνουν σε χιονοδρομικό κέντρο με σκι και μπότες της επιλογής τους και αφορούν σε τεχνικά άρτια κατάβαση μπλε πίστας και κατάβαση κόκκινης πίστας με ελεγχόμενες στροφές. Η διάρκεια της Σχολής είναι συνολικά 11 ημέρες, το αναλυτικό πρόγραμμα και ο κανονισμός της Σχολής, καθώς και οι αιτήσεις εγγραφής σε αυτήν, θα διατίθεται στα γραφεία του Συλλόγου.
Η πρώτη συνάντηση γνωριμίας για την ενημέρωση των συμμετεχόντων θα γίνει την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022 το βράδυ. Τα βασικά δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη Σχολή πρέπει να κατατεθούν στην γραμματεία του Συλ-λόγου, πριν την έναρξη της Σχολής. Η έναρξη των μαθημάτων της Σχολής, σύμφωνα με το πρόγραμμα της, έχει καθοριστεί να είναι την Πέμπτη 27 Ιανου-αρίου 2022 στο Χ.Κ. Παρνασσού.

Κανονισμός και προυποθέσεις εγγραφής πάτησε εδώ

Πρόγραμμα μαθημάτων πάτησε εδώ