Ο Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων ανακοινώνει προς τα μέλη των ορειβατι-κών Συλλόγων της Κρήτης ότι θα πραγματοποιήσει Σχολή Αναρρίχησης Βρά-χου Αρχαρίων τον Οκτώβριο του 2020. Η Σχολή θα διοργανωθεί σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Εκπαίδευσης, που έχει θεσπίσει η Ε.Ο.Ο.Α. κατά τη Γ.Σ. στις 28/01/2012 και σύμφωνα με τις οδηγίες της Ομοσπονδίας που ισχύουν από 10/06/2020 για την αποφυγή διασποράς του ιού και έχουν χαρακτηρίσει την αναρρίχηση ως άθλημα χαμηλής επικινδυνότητας ως προς τη μετάδοση της λοίμωξης Covid -19, για την ασφάλεια των συμμετεχόντων.

   Ο βασικός στόχος της Σχολής είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις βασικές αναρριχητικές τεχνικές και τεχνικές ασφάλισης, ώστε να μπορούν να αναρριχηθούν αυτόνομα, με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, σε οργανωμένα Αναρριχητικά Πεδία Βράχου μίας σχοινιάς.

 

   Η Σχολή θα διαρκέσει δέκα (10) ημέρες, από τις οποίες οι οχτώ (8), θα είναι ολοήμερες εκπαιδεύσεις σε ανοιχτά οργανωμένα Αναρριχητικά Πεδία Βράχου και οι δύο (2) θεωρία σε ανοικτούς χώρους στο ύπαιθρο. Ο κανονισμός της Σχολής, το αναλυτικό πρόγραμμα, καθώς και οι αιτήσεις εγ-γραφής σε αυτή, θα διατίθενται στα γραφεία του Συλλόγου.

   Τα βασικά δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη Σχολή πρέπει να κατατε-θούν στην γραμματεία του Συλλόγου, πριν την έναρξη της Σχολής μέχρι και την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020, που θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση γνωριμίας, για την ενημέρωση των συμμετεχόντων. Η έναρξη της Σχολής έχει καθοριστεί να γίνει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020.

   Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, στα γραφεία του Συλλόγου, Τζανακάκη 90, κάθε βράδυ από τις 21:00 έως 23:00, τηλ. 28210 44647 ή στο 6953009867.           

Κανονισμός λειτουργείας και πρόγραμμα σχολής