Χορηγοί:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Χανίων, με απόφαση του, καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 1 Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ., σε αίθουσα του Επιμελητηρίου (Ε.Β.Ε.Χ.), στην πλατεία Αγοράς, Ελ. Βενιζέλου 4, με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης.
  2. Διοικητικός απολογισμός 2016 (Πεπραγμένα του Διοι-κητικού Συμβουλίου).
  3. Οικονομικός απολογισμός από 01/01/2016 μέχρι 31/12/2016 και προϋπολογισμός 2017.
  4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
  5. Ενημέρωση για διάφορα τρέχοντα θέματα, καθώς και για μελλοντικές δράσεις και εξορμήσεις του Συλλόγου.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Συνέλευση θα επαναληφθεί την Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017, στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα, χωρίς άλλη ειδοποίηση.