Χορηγοί:

Ο Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων προχώρησε στην αναστήλωση του ιστορικού μητάτου των Βίγληδων που βρίσκεται στα Ποριά Σαμαριάς Λευκών Ορέων, ανατολικά του οροπεδίου Ομαλού. Οι εκτεταμένες εργασίες ανακατασκευής και αποκατάστασης του ιστορικού μητάτου ξεκίνησαν πριν από ένα μήνα περίπου, αφού είχαν προηγηθεί πολλές επισκέψεις στην περιοχή για αποτύπωση και μελέτη του υφιστάμενου κτίσματος. Επίσης έγιναν και συναντήσεις με άτομα από την οικογένεια των Βίγληδων για συλλογή πληροφοριών, καθώς και ενημέρωση της Διεύθυνσης Δασών Χανίων, μια και η τοποθεσία που βρίσκεται το μητάτο είναι δίπλα στα όρια του πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων και στο Φαράγγι της Σαμαριάς.Στις εργασίες βοήθησαν αρκετά μέλη και φίλοι του Συλλόγου, οι οποίοι ξεκίνησαν με καθαρισμό του περιβάλλοντα χώρου και απομάκρυναν όλα τα φυτά και λοιπά φερτά υλικά που υπήρ-χαν στο εσωτερικό του κτίσματος. Έτσι αποκαλύφθηκε ένα κρυμμένο στολίδι της λαϊκής αρχιτεκτονικής μας παράδοσης, που με την πάροδο των χρόνων ήταν ξεχασμένο . . . 
Στη συνέχεια συγκεντρώθηκαν πέτρες από την γύρω περιοχή και ξεκίνησε το συμπληρωματικό κτίσιμο, αφού οι τοίχοι του κτίσματος έπρεπε να σηκωθούν κατά 50 με 70 εκατοστά για να έρθει στην παλιά του μορφή. Οι εργασίες ανακατασκευής επιβλέπονταν καθημερινά από αρχιτέκτονα, ο οποίος έδινε επί τόπου οδηγίες στους εξειδικευμένους εργάτες που δούλευαν, για τη σωστή αποκατάσταση, για να γίνονται τα χτισίματα των τοίχων όπως ακριβώς γινόταν τα παλιά χρόνια. Το μητάτο έχει δύο ευρύχωρα δωμάτια, στα οποία ο επισκέπτης μπορεί να διακρίνει όλη την ιστορία και την διαδρομή του κτίσματος στο πέρασμα των χρόνων.
Στο τελικό στάδιο των εργασιών τοποθετήθηκε η στέγη του μητάτου, στηριγμένη πάνω σε δοκάρια από κυπαρίσσια και κατάλληλη επεξεργασία, έτσι ώστε να μην μπαίνει το νερό της βροχής. Το όλο έργο βοήθησαν πολλοί Χανιώτες επιχειρηματίες με τη δωρεά οικοδομικών υλικών και μονωτικών για τη σωστή αναστήλωση. Ο Σύλλογος συνέδραμε οικονομικά στο έργο της ολοκλήρωσης των εργασιών και προγραμματίζει σε σύντομο χρονικό διάστημα να πραγματοποιήσει πεζοπορική δραστηριότητα και εκδήλωση για να γνωρίσουν τα μέλη και οι φίλοι του Συλλόγου το ιστορικό αυτό κτίσμα και την ανάγκη του εθελοντισμού στην διατήρηση της λαϊκής ορεινής μας παράδοσης. Η αναστήλωση του μητάτου των Βίγληδων απέδειξε, πως με σωστή διαχείριση και διάθεση για προσφορά, γίνονται πρωτόγνωρα έργα για τη διάσωση της πολιτιστική μας κληρονομιάς.