Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΟΙΞΑΝΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 ΠΑΤΑΤΑ 6c/6c+ 12 ΚΑΛΑΤΖΑΚΗΣ Ν.