Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΟΙΞΑΝΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ 6a 30 ΜΩΡΑΙΤΗΣ Δ.  
2 AΣΤΕΡΟΣΚΟΝΗ 6α+/6b 30 ΜΩΡΑΙΤΗΣ Δ.  
3 ΦΕΓΓΑΡΙ 6b 30 ΜΩΡΑΙΤΗΣ Δ.-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤ.  
4 ΗΛΙΟΣ 6b+ 30 ΜΩΡΑΙΤΗΣ Δ.-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤ.