Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΟΙΞΑΝΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 ΘΕΛΞΙΝΟΥΣ 7a+ 30 ΠΕΤΡΑΚΗΣ Α.  
2 ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ 6b 25 ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ Σ.-ΚΑΒΑΖΗΣ Γ.  
3 ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ (ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ) 6b+/6c 30 ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ Σ.-ΚΑΒΑΖΗΣ Γ.  
4 ΚΟΥΝΟΥΠΙ 6b+ 30 ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ Σ.-ΠΑΤΕΡΑΚΗ Ε.  
5 ΜΑTRIX 6c+ 30 ΦΙΩΤΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Ν.  
6 ΦΙΡΟΥΛΗΣ 6b+ 30 ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ Σ.-ΓΑΝΟΥΛΗΣ  
7 ΤΙΛΙΟΣ ΞΕΦΤΙΛΙΟΣ 7b+ 30 ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ Χ.  
8 ΒΟΥΛΙΜΙΟΣ ΤΟ ΒΛΗΜΑ 7c/7c+ 30 ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ Χ.  
9 ΑΒΕΒΑΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 7a+ 40 ΚΑΛΑΤΖΑΚΗΣ Ν. ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΡΕΛΕ
10 ΜΑΓΙΚΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ 7c+/8a 25 ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ Χ.  
11 ΑΜΦΙΒΟΛΗ ΕΞΟΔΟΣ 7a+ 40 ΚΑΛΑΤΖΑΚΗΣ Ν.  
12 MEA CULPA 6a+ & 6c+ 25 & 15 ΠΕΤΡΑΚΗΣ Α. ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΡΕΛΕ