ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΟΙΞΑΝΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 TAPAS 7b/7b+ 22 ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ Β.  
2 CHICOS BURITOS 7c/7c+ 20 ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ Χ.  
3 ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ 7b/7b+ 28 ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ Χ.  
4 ΤΣΕΠΕΤΟ 7c 25 ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ Χ.  
5 AZUL DIABLO 7b+ 25 ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ Χ.  
6 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ 7b+/7c 40 ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ Β.  
7 COLONET 7c 30 ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ Χ.-ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ Β.  
  COLONET extension 8a+/8b 42 ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ Β.  
8 ΛΕΜΟΝΟΣΙΦΕΛ 6c/6c+ 20 ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ Χ.  
9 ΚΟΜΠΟΣΤΑΝ 7a 20 ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ Χ.  
  ΚΟΜΠΟΣΤΑΝ extension 7c+ 30 ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ Χ.  
10 RED AND BLACK 6c/6c+ 30 ΦΙΩΤΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Ν.-ΜΕΣΑΡΧΑΚΗΣ Μ. ΚΑΛΑΤΖΑΚΗΣ Ν  
  RED AND BLACK extension 7a/7a+ 48 ΦΙΩΤΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Ν.-ΜΕΣΑΡΧΑΚΗΣ Μ. ΚΑΛΑΤΖΑΚΗΣ Ν  
11 ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ 7b/7b+ 30 ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ Χ.  
12 FIESTA 7a 30 ΦΙΩΤΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Ν.-ΜΕΣΑΡΧΑΚΗΣ Μ.  
  FIESTA REBIRTH (extension) 7a+ 40 ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ Χ.  
13 ΛΟΛΙΤΑ 6a+ 20 ΜΕΣΑΡΧΑΚΗΣ Μ.-ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ Ν.  
  ΛΟΛΙΤΑ extension 7b+/7c 45 ΜΕΣΑΡΧΑΚΗΣ Μ.-ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ Ν.  
14 ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΛΑ 6a+ 32 ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ Χ.  
  ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΛΑ extension 7c 47 ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ Χ.  
15 MALA VIDA 5c+ 20 ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ Χ.  
  MALA VIDA extension 7b/7b+ 42 ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ Χ.  
16 ΓΚΡΙΝΙΑΡΗΣ 6b   ΚΑΛΑΤΖΑΚΗΣ Ν  
17 NEVER ENDING STORY 6a 20 ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ Χ.  
  NEVER ENDING STORY extension 6c+ 40 ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ Χ.  
18 STYLE MATTERS 6b+ 40 ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ Χ.  
19 ΩΡΑΙΑ ΠΟΥ ΕIΝΑΙ… 6b & 6b+ 30 &30 ΦΙΩΤΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Ν. ΠΕΤΡΑΚΗΣ Α. ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΡΕΛΕ
20 MΠΟΥΝΤΟΥΛΟΥΦΑΣ 8b 15 ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ Χ.  
21 CON CARINIO 7a/7a+ 20 ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ Χ. ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ 1ης ΠΛΑΚΕΤΑΣ
22 JOHNY 8a/8a+ 25 ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ Β.  
23 ALEX 7c+/8a 23 ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ Χ.-ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ Β.  
24 ΔΑΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 7b+/7c 25 ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ Χ.  
25 GOGILA 6c+/7a 28 ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ Β.  
26 KOΝΤΟΡΕΒΕΙΘΟΥΛΗΣ 7a 15 ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ Β.