Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΟΙΞΑΝΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 ΤΡΙΤΩΝ 6c 22 ΒΟΥΡΑΚΗΣ Μ. KATΩ ΠΕΔΙΟ
2 Ε=mc2 7a+ 20 ΠΟΥΛΑΚΗΣ Β.-ΒΟΥΡΑΚΗΣ Μ. KATΩ ΠΕΔΙΟ
3 GRAN GINIOL 6b+ /6c 25 ΠΕΤΡΑΚΗΣ Α.-ΒΟΥΡΑΚΗΣ Μ. KATΩ ΠΕΔΙΟ
4 ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗΣ 6b 12 ΠΕΤΡΑΚΗΣ Α.-ΒΟΥΡΑΚΗΣ Μ.  
5 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΓΑΓΡΟΣ 6b 12 ΒΟΥΡΑΚΗΣ Μ.  
6 OLD CHICHEN MAKES GOOD SOUP 6c+ 12 ΠΟΥΛΑΚΗΣ Β.-ΒΟΥΡΑΚΗΣ Μ.  
7 OTHELO 6b+ 12 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Μ.  
8 FUNKY HANDICUP 6b/6b+ 12 ΠΟΥΛΑΚΗΣ Β.-ΒΟΥΡΑΚΗΣ Μ.  
9 ΧΡΥΣΑΕΤΟΣ 6b/6b+ 12 ΒΟΥΡΑΚΗΣ Μ.  
10 ΦΟΥΡΟΓΑΤΟΣ 6b 10 ΒΟΥΡΑΚΗΣ Μ.