Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΟΙΞΑΝΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 FAST AND FURIOUS 6b+ 22 ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ Χ.-ΠΟΥΛΑΚΗΣ Β.  
2 TOKYO DRIFT 7b+/7c 40 ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ Χ.  
3 THERISSO STYLE 5c+ 20 ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ Χ.-ΠΟΥΛΑΚΗΣ Β.  
4 ZUZUNOVA 7c+/8a 45 ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ Χ.  
5 SLAB GARDEN 6a 20 ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ Χ.-ΖΩΗ ΝΟΒΑΚ  
6 KISS OR... 6a 25 ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ Χ.-ΠΟΥΛΑΚΗΣ Β.  
7 .....KILL project 42 ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ Χ.-ΠΟΥΛΑΚΗΣ Β.  
8 END OF HE BEGINNING 6c+/7a 40 ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ Χ.