Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΟΙΞΑΝΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 SNOOPY 6a+/6b 15 .ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Μ- ΠΟΥΛΑΚΗΣ Β. BOΥΡΑΚΗΣ Μ  
2 ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ 6c/6c+ 17 ΠΟΥΛΑΚΗΣ Β.  
3 Η ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ ΜΠΑΝΑΝΟΦΛΟΥΔΑΣ 6b+ 20 ΠΟΥΛΑΚΗΣ Β.-ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Μ.  
4 ΤΟ ΚΛΕΜΜΕΝΟ ΗΦΑΙΣΤΙΟ  6c 20 ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ Χ.-ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Μ.  
5 ΓΚΟΝΤΒΑΝΑ 6b+ 25 BOΥΡΑΚΗΣ Μ.-ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Μ.  
6 ΛΑΥΡΑΣΙΑ 6b 25 ΒΟΥΡΑΚΗΣ Μ.