Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΟΙΞΑΝΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 ΑSΤROMAN 6c+/7α 17 ΒΟΥΡΑΚΗΣ Μ.  
2 LONELY PLANET 7a+/7b 20 ΒΟΥΡΑΚΗΣ Μ.  
3 CELLUM STELLATUM 7b 25 ΠΟΥΛΑΚΗΣ Β.  
4 AURORA BOREALIS 7a+/7b 25 ΠΟΥΛΑΚΗΣ Β.  
5 BIG BANG 7a/7a+ 25 ΒΟΥΡΑΚΗΣ Μ.  
6 SUPER NOVA 6c 20 ΒΟΥΡΑΚΗΣ Μ.  
7 ANΤΙΒΑΡΥΤΗΤΑ 6b 14 ΒΟΥΡΑΚΗΣ Μ.