Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΟΙΞΑΝΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 ΑΥΓΑΤΗΓΑΝΙΣΤΑΝ 7a+ 30 ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ Χ. ΠΟΥΛΑΚΗΣ Β.  
2 ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΧΑΣΜΟΥΡΗΤΟΥ 6c+ 25 ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ Χ. ΠΟΥΛΑΚΗΣ Β.  
3 ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΧΑΣΜΟΥΡΗΤΟΥ extension 8a 15 ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ Χ. ΠΟΥΛΑΚΗΣ Β.  
4 ΦΡΟΥΤΟΠΙΑ 7b 25 ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ Χ. ΠΟΥΛΑΚΗΣ Β.