Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑ ΠΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΑΝΟΙΞΑΝΤΕΣ
1 6-1-1991 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΚΑΚΑΛΙΔΑ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ 110 VI Πενταράκης Σ-Καβαζής Γ.
2 24-4-1991 ΜΙΚΡΟΣ ΠΙΟΝΕΡΟΣ ΑΚΑΚΑΛΙΔΑ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ 95 VIΙ- Πενταράκης Σ- Ζήνης Α.