Ο Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων πραγματοποίησε Σεμινάριο Σπηλαιολογίας Α΄ Επιπέδου τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2011. Το σεμινάριο διοργανώθηκε βάσει του Κανονισμού Εκπαίδευσης που έχει θεσπίσει η Σπηλαιολογική Ομοσπονδία Ελλάδος, με την συνδρομή του ΣΠ.Ο.Κ.. Το Σεμινάριο αυτό απευθυνόταν σε νέους και νέες, για να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην σπηλαιολογία, αποκτώντας γνώσεις και τεχνικές, προ-κειμένου να μπορούν να προσεγγίζουν τα σπήλαια με ασφάλεια, καθώς αφενός υπάρχουν κίνδυνοι, αφετέρου η προσπέλασή τους απαιτεί συχνά τη χρήση ειδικού εξοπλισμού (π.χ. σε βάραθρα ή σε υπόγεια ποτάμια). Στο Σεμινάριο οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν θεω-ρητικά μαθήματα γεωλογίας, σπηλαιολογίας, φωτογρα-φίας, αρχαιολογίας, ανθρωπολογίας, βιολογίας, χαρτο-γράφησης, αλλά και πρακτικές προσπέλασης οριζό-ντιων και κάθετων σπηλαίων.

 Η διάρκεια της Σεμιναρίου ήταν συνολικά 17 ημέρες με αναλυτικό πρόγραμμα και κανονισμό λειτουργίας, τα οποία τηρήθηκαν αυστηρά. Η έναρξη του Σε-μιναρίου έγινε τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2011, οπότε και πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση γνωριμίας και ενημέρωσης των συμμετεχόντων. Το Σεμινάριο αυτό παρακολούθησαν 27 άτομα και ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Νοεμβρίου 2011, με τις εξετάσεις των συμμετεχόντων στο πεδίο.