Ο Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων ανακοινώνει προς τα μέλη του ότι θα διοργανώσει Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2023. Η Σχολή θα διοργανωθεί σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Εκπαίδευσης, που έχει θεσπίσει η Ε.Ο.Ο.Α. κατά την Γ.Σ. της στις 27/03/2021.
Ο βασικός στόχος της Σχολής είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις βασικές αναρριχητικές τεχνικές και τεχνικές ασφάλισης, ώστε να μπορούν να αναρριχηθούν αυτόνομα, με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, σε οργανωμένα Αναρριχητικά Πεδία Βράχου μίας σχοινιάς.
Η Σχολή θα διαρκέσει δέκα (10) ημέρες, από τις οποίες οι οχτώ (8), θα είναι ολοήμερες εκπαιδεύσεις σε ανοιχτά οργανωμένα Αναρριχητικά Πεδία Βράχου και οι δύο (2) θεωρία σε ανοικτούς χώρους στο ύπαιθρο.

Ο κανονισμός της Σχολής, το αναλυτικό πρόγραμμα, καθώς και οι αιτήσεις εγγραφής σε αυτή, θα διατίθενται στα γραφεία του Συλλόγου.
Τα βασικά δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη Σχολή πρέπει να κατατεθούν στην γραμματεία του Συλλόγου, πριν την έναρξη της Σχολής, μέχρι και την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023, που θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση γνωριμίας, για την ενημέρωση των συμμετεχόντων. Η έναρξη της Σχολής έχει καθοριστεί να γίνει το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023.
Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, στα γραφεία του Συλλόγου, Τζανακάκη 90, κάθε βράδυ από τις 21:00 έως 23:00, τηλ. 28210 44647 ή στο 6947519517. Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος.