Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω και σύντομα θα περιγράψουμε περισσότερα από αυτά με αρκετές και σημαντικές λεπτομέρειες.