Χορηγοί:

   Ο Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων ανακοινώνει προς τα μέλη του ότι θα διοργανώσει Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2021. Η Σχολή θα διοργανωθεί σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Εκπαίδευσης, που έχει θεσπίσει η Ε.Ο.Ο.Α. κατά την Γ.Σ. της στις 27/03/2021 και σύμφωνα με το Υγειονομικό πρωτόκολλο διεξαγωγής σχολών Ορειβασίας – Αναρρίχησης & Ορειβατικών Αναβάσεων της Ομοσπονδίας που ισχύει από 25/05/2021 για την αποφυγή διασποράς του ιού και έχει χαρακτηρίσει την αναρρίχηση ως άθλημα χαμηλής επικινδυνότητας ως προς τη μετάδοση της λοίμωξης Covid -19, για την ασφάλεια των συμμετεχόντων.

   Ο βασικός στόχος της Σχολής είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις βασικές αναρριχητικές τεχνικές και τεχνικές ασφάλισης, ώστε να μπορούν να αναρριχηθούν αυτόνομα, με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, σε οργανωμένα Αναρριχητικά Πεδία Βράχου μίας σχοινιάς.

   Η Σχολή θα διαρκέσει δέκα (10) ημέρες, από τις οποίες οι οχτώ (8), θα είναι ολοήμερες εκπαιδεύσεις σε ανοιχτά οργανωμένα Αναρριχητικά Πεδία Βράχου και οι δύο (2) θεωρία σε ανοικτούς χώρους στο ύπαιθρο. Ο κανονισμός της Σχολής, το αναλυτικό πρόγραμμα, καθώς και οι αιτήσεις εγγραφής σε αυτή, θα διατίθενται στα γραφεία του Συλλόγου.

   Τα βασικά δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη Σχολή πρέπει να κατατεθούν στην γραμματεία του Συλλόγου, πριν την έναρξη της Σχολής μέχρι και την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021, που θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση γνωριμίας, για την ενημέρωση των συμμετεχόντων. Η έναρξη της Σχολής έχει καθοριστεί να γίνει το Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021.

   Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, στα γραφεία του Συλλόγου, Τζανακάκη 90, κάθε βράδυ από τις 21:00 έως 23:00, τηλ. 28210 44647 ή στο 6983512853.                                   

Κανονισμός και Πρόγραμμα σχολής   πατήστε εδώ