Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑ ΠΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΑΝΟΙΞΑΝΤΕΣ
1 7-1989 ΠΑΡΘΕΝΑ ΣΠΗΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ 70 V Πενταράκης Σ-Αντωνακάκης Γ.-Αγγλος
2 15-3-1990 ΠΡΩΤΗ ΣΠΗΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ 75 V+ Πενταράκης Σ-Καβαζής Γ.
3 15-3-1990 ΣΠΑΘΑΤΗ ΣΠΗΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ 80 VI- Πενταράκης Σ-Καβαζής Γ.
4 07/05/2015 CAPRE CRETESI ΣΠΗΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ 95 V M. Rossi - M. Balduzzi.
5 06/09/2015 ΦΑΤΑ ΜΟΡΓΚΑΝΑ ΣΠΗΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ 110m VI Βουράκης Μ.-Saru Maria Lilliana
6 30/10/2015 ΑΣΤΕΡΟΠΛΟΙΟ ΣΠΗΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ 90m (70 +20m περπάτημα) VI- Βουράκης Μ.- Τιτόπουλος Δ.
7 31/10/2015 ΒΕΛΓΙΚΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΣΠΗΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ 110m (90 +20m περπάτημα) VI- Βουράκης Μ.- Τιτόπουλος Δ.
8 17/11/2015 ????? ΣΠΗΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ 90m (70 +20m ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ) ????? Tιτόπυλος Δ.-Πατεράκης Χρ.-Μαυρεδάκη Πηνελ.
9 21/11/2015 FANTASTIC FOUR ΣΠΗΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ 100m (85 +15m ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ) IV+ Saru Maria Lilliana- Πατεράκης Χρ -Λιιοδάκης Λ.-Τιτόπουλος Δ.
10 21/11/2015 ????? ΣΠΗΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ 90m (70 +20m ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ) IV+ Πουλάκης Βασ.-ΠαπαδάκηςΣπ.-Μαυρεδάκη Πην.- Παπαμιχαήλ Αρτ.
11 21/11/2015 MIΞ GRILL ΣΠΗΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ 95m (75 +20m περπάτημα) VI- Κατσανέβας Μ.-Καμπουράκης Κ.-Γκίκας Βασ.-Βουράκης Μ.
12 07/12/2015 ΜΑΥΡΗ ΣΕΛΗΝΗ ΣΠΗΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ 80m (65+15m ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ) VI Βουράκης Μ.-Saru Maria Lilliana

Διαδρομές

Σκίτσα