Ο Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων ανακοινώνει προς τα μέλη των ορειβατικών Συλλόγων της Κρήτης ότι θα πραγματοποιήσει Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων τον Νοέμβριο του 2014. Η Σχολή θα διοργανωθεί σύμ-φωνα με το νέο Κανονισμό Εκπαίδευσης που έχει θε-σπίσει η Ε.Ο.Ο.Α. κατά τη Γ.Σ. στις 28/01/2012.

Ο βασικός στόχος της Σχολής είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις βασικές αναρριχητικές τεχνικές και τεχνικές ασφάλισης, ώστε να μπορούν να πραγματο-ποιούν με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, αναρριχήσεις μίας σχοινιάς σε οργανωμένα πεδία.

Η Σχολή θα διαρκέσει δέκα (10) ημέρες, από τις οποίες τουλάχιστον οι εννέα (9), θα είναι ολοήμερες εκπαιδεύσεις σε οργανωμένα Αναρριχητικά Πεδία Βράχου και η μία (1) σε κλειστή πίστα αναρρίχησης (πρακτική) και θεωρία σε αίθουσα. Ο κανονισμός της Σχολής, το αναλυτικό πρόγραμμα, καθώς και οι αιτήσεις εγγραφής σε αυτή, θα διατίθενται στα γραφεία του Συλλόγου.

Τα βασικά δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη Σχολή πρέπει να κατατεθούν στην γραμματεία του Συλλόγου. Η έναρξη της Σχολής έχει καθοριστεί να είναι η Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση γνωριμίας για την ενημέρωση των συμμετεχόντων.

Για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε το κανονισμό λειτουργείας της σχολής αναρρίχησης βράχου εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, στα γραφεία του Συλλόγου, Τζανακάκη 90, κάθε βράδυ από τις 21:00 έως 23:00, τηλ. 28210 44647.