Ο Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων ανακοινώνει προς τα μέλη των ορειβατικών Συλλόγων της Κρήτης ότι θα πραγματοποιήσει Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Μέσου Επιπέδου το Φθινόπωρο του 2009. Η Σχολή θα διοργανωθεί βάσει του Νέου Κανονισμού Εκπαίδευσης που έχει θεσπίσει η Ε.Ο.Ο.Α.. Η Σχολή αυτή απευθύνεται στους αποφοίτους των Σχολών Αρχαρίων Ορειβασίας (ενιαία) ή Σχολή Αρχαρίων Αναρρίχησης της Ε.Ο.Ο.Α., που θέλουν να βελτιώσουν το γνωστικό και τεχνικό τους επίπεδο στην αναρρίχηση, ώστε να μπορούν να πραγματοποιούν με ασφάλεια αναρριχήσεις πολλών σχοινιών σε οργανωμένα ή μη πεδία.

Η διάρκεια της Σχολής είναι συνολικά 12 ημέρες, το αναλυτικό πρόγραμμα της Σχολής θα διατίθεται στα γραφεία και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου. Τα βασικά δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη Σχολή πρέπει να κατατεθούν στα γραμματεία του Συλλόγου μέχρι και την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2009. Η έναρξη της Σχολής έχει καθοριστεί να είναι η Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2009, οπότε θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση γνωριμίας και ενημέρωσης των συμμετεχόντων.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, στα γραφεία του Συλλόγου, Τζανακάκη 90, κάθε βράδυ από τις 21:00 έως 23:00, τηλ. 28210 44647 και 28210 54903 (φαξ), στο κιν. 6976992921 ή και στην ιστοσελίδα μας www.eoshanion.gr.

ΣΧΟΛΗ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΥ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

3/9/2009 ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Συνάντηση γνωριμίας (20:00-21:00)

11-14/09/2009 ΜΕΤΕΩΡΑ

Αναρριχητικός εξοπλισμός και χρήση του, κόμποι, κατασκευή ρελέ, ραπέλ. Αναρριχήσεις πολλαπλών σχοινιών διαδρομών (σχισμές) - επικεφαλής αναρρίχηση σε οργανωμένο πεδίο.

24-27/09/2009 ΧΑΝΙΑ - ΓΚΙΓΚΙΛΟΣ

Αναρριχήσεις «περιπέτειας», επικεφαλής αναρρίχηση με χρήση «φυσικής» ασφάλισης. Τακτικές γρήγορης κίνησης - κίνδυνοι. Διάσωση σχοινοσυντρόφου.

16-18/10/2009 ΑΓΙΟΦΑΡΑΓΓΟ

Τεχνικές αναρρίχησης. Αξιολόγηση συμμετεχόντων. Λήξη σχολής.

Προϋποθέσεις:

Για τη συμμετοχή απαραίτητη είναι η επιτυχής αποφοίτηση από Σχολή Αρχαρίων Ορειβασίας (ενιαία) ή Σχολή Αρχαρίων Αναρρίχησης της Ε.Ο.Ο.Α..

Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε εξέταση πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν καλή φυσική κατάσταση και να διαθέτουν πλήρη αναρριχητικό εξοπλισμό.

Βασικός εξοπλισμός:

Mποντριέ, κράνος, 5 ιμάντες, 5 σετάκια, 2 κορδονέτα 6 mm, 1 ιμάντας διπλός, 1 κορδονέτο 6 mm 5 μέτρων, 6 απλά καραμπίνερ και 3 ασφαλείας, 1 καταβατήρας, 1 σχοινί (μισό) 8-9 mm 50 - 60 m., 1 πλήρες σετ καρύδια (ανά 2 άτομα).

Ατομικό φαρμακείο: αλουμινοκουβέρτα, ψαλίδι, διάφορα μεγέθη τραυμαπλάστ, επίδεσμος μικρός, ελαστικός επίδεσμος, αποστειρωμένες γάζες, αντισηπτική αλοιφή μπεταντίν, αυτόκόλλητα ράμματα, παρακεταμόλη, αντισταμινικό.

Μετακινήσεις/Διαμονή:

Η πρόσβαση στα πεδία γίνεται με τα ιδιωτικά μέσα των εκπαιδευόμενων, ενώ η διαμονή γίνεται σε ενοικιαζόμενα δωμάτια ή σε αντίσκηνα.

Κόστος:

Το ανώτατο όριο συμμετοχών είναι 12 άτομα και το κατώτερο 4 άτομα. Το κόστος συμμετοχής ορίζεται στα 300 €. Τα έξοδα μετακινήσεων, διατροφής, διανυκτέρευσης βαρύνουν ξεχωριστά τον κάθε συμμετέχοντα. Όλοι οι συμμετέχοντες καλύπτονται με ομαδικό ασφαλι-στήριο από τον Σύλλογο.

Όροι συμμετοχής:

Η συμμετοχή σας στη Σχολή Μέσου Επιπέδου προϋποθέτει ότι αποδέχεστε τους παρακάτω όρους:

  1. Το κόστος της συμμετοχής σας στη Σχολή είναι 300 € τα οποία προκαταβάλλονται με την εγγραφή.
  2. Ο υπεύθυνος της σχολής έχει το δικαίωμα να διακόψει την εκπαίδευση κάποιου συμμετέχοντα που δεν συμμορφώνεται στις οδηγίες των εκπαιδευτών ή κατά την κρίση του, η συμπεριφορά του μπορεί να θέσει σε κίνδυνό την ζωή του ίδιου ή των υπολοίπων, χωρίς την υπο-χρέωση επιστροφής του κόστους συμμετοχής.
  3. Ο αριθμός συμμετοχών είναι περιορισμένος και τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Δικαιολογητικά:

Τα παρακάτω είναι τα βασικά δικαιολογητικά συμμετοχής στη σχολή και θα πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία του συλλόγου πριν την αρχική εκδήλωση:

  1. Ιατρική βεβαίωση από παθολόγο ή καρδιολόγο, που να έχει εκδοθεί τις τελευταίες 60 ημέρες από την υποβολή της αίτησης και να αναφέρει ότι είστε υγιής και μπορείτε να ασχοληθείτε με την ορειβασία.
  2. Μια (1) μικρή φωτογραφία έγχρωμη ή ασπρόμαυρη.
  3. Φωτοτυπία της αστυνομικής και ορειβατικής σας ταυτότητας, και τις δύο όψεις.
  4. Φωτοτυπίες των βεβαιώσεων επιτυχούς παρακολούθησης Σχολής Αναρρίχησης της Ε.Ο.Ο.Α. ή εναλλακτικά φωτοτυπία της βεβαίωσης ενιαίας Σχολής Ορειβασίας της Ε.Ο.Ο.Α..
  5. Μία (1) έντυπη δήλωση συμμετοχής.

Στελέχωση και άλλες χρήσιμες πληροφορίες:

Η σχολή στελεχώνεται από ικανό αριθμό έμπειρων Εκπαιδευτών Ορειβασίας της Ομοσπονδίας, ακολουθεί τον σχετικό κανονισμό εκπαίδευσης και αναγνωρίζεται από την Ομοσπονδία.

Στους αποφοίτους χορηγείται βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης Σχολής Αναρρίχησης Μέσου Επιπέδου, η οποία πιστοποιεί τις ικανότητες και τις γνώσεις τους στα αντικείμενα που διδάχθηκαν και δίνει το δικαίωμα συνέχισης της παρακολούθησης στις ανώτερες εκπαι-δευτικές βαθμίδες (Ανωτέρου Επιπέδου, Βοηθών Εκπαιδευτών και Εκπαιδευτών) που διοργανώνει η Ε.O.O.A..