Ο Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων ανακοινώνει προς τα μέλη των ορειβατικών Συλλόγων της Κρήτης ότι θα πραγματοποιήσει Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2013. Η Σχολή θα διοργανωθεί βάσει του Νέου Κανονισμού Εκπαίδευσης που έχει θεσπίσει η Ε.Ο.Ο.Α.. Η Σχολή αυτή απευθύνεται σε νέους και νέες που θέλουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην αναρρίχηση, αποκτώντας γνώσεις και τεχνικές, ώστε να μπορούν να πραγματοποιούν με ασφάλεια αναρριχήσεις σε οργανωμένα ή μη πεδία.

Η διάρκεια της Σχολής είναι συνολικά 10 ημέρες, το αναλυτικό πρόγραμμα και ο κανονισμός της Σχολής, καθώς και οι αιτήσεις εγγραφής σε αυτήν, θα διατίθεται στα γραφεία του Συλλόγου. Τα βασικά δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη Σχολή πρέπει να κατατεθούν στην γραμματεία του Συλλόγου μέχρι και την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2013. Η έναρξη της Σχολής έχει καθοριστεί να είναι η Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2013, οπότε θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση γνωριμίας και ενημέρωσης των συμμετεχόντων. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, στα γραφεία του Συλλόγου, Τζανακάκη 90, κάθε βράδυ από τις 21:00 έως 23:00, τηλ. 28210 44647.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΥ ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Σ. ΧΑΝΙΩΝ

Η Σχολή αυτή έχει σκοπό την γνωριμία με την Αναρρίχηση και την φιλοσοφία της, την τεχνική και φυσική κατάρτιση των συμμετεχόντων, ώστε να έχουν τις δυνατότητες ασφαλούς κίνησης στην αναρρίχηση και την εξέλιξη τους σε αναρριχητές επιπέδου άσκησης της αθλητικής αναρρίχησης.

Η Σχολή απευθύνεται σε άτομα ανεξαρτήτως προηγούμενης αναρριχητικής ή ορειβατικής εμπειρίας, υγιή και άνω των 18 ετών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρακτικά μαθήματα, αναρρίχησης σε βράχυνα πεδία και βουνά, θεωρητικά μαθήματα και γενικά πρακτική εφαρμογή των ανωτέρω.

Ο υπεύθυνος εκπαιδευτής μαζί με τον βοηθό εκπαιδευτή, ευθύνονται για την καλή και άρτια λειτουργία καθώς και την ολοκλήρωση του προγράμματος της Σχολής. Έχουν πλήρη ελευθερία σχετικά με ζητήματα Σχολής, ως και την τροποποίηση του προγράμματος, λόγω καιρικών ή άλλων συνθηκών που οι ίδιοι κρίνουν αναγκαία.

Οι συμμετέχοντες στη Σχολή θα πρέπει να παρακολουθούν ανελλιπώς το πρόγραμμα και τις εκδηλώσεις της σχολής. Ακόμα δε να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των εκπαιδευτών τους, διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν φέρουν καμία ευθύνη και μπορούν να επιβάλουν κυρώσεις (π.χ. διαγραφή από την Σχολή). Ο Σύλλογος παραχωρεί τον βασικό εξοπλισμό της Σχολής, εκτός του ατομικού. Τα έξοδα μετακίνησης, διατροφής και διανυκτέρευσης βαρύνουν τους συμμετέχοντες.

Για την εγγραφή στην σχολή ο/η κάθε συμμετέχον πρέπει να υποβάλει:

  • Αίτηση που αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του/της καθώς και αποδοχή του κανονισμού της σχολής. (Θα την ζητείτε από την γραμματεία του Συλλόγου, για να τη συμπληρώσετε.)
  • Πιστοποιητικό υγείας από παθολόγο ή καρδιολόγο (τελευταίου 6-μήνου).
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
  • Μικρή φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.
  • Αποδεικτικό στοιχείο ότι είναι ταμειακά ενήμερο μέλος, ορειβατικού συλλόγου μέλους της Ε.Ο.Ο.Α.. (Αν δεν είστε σίγουρος/η να ερωτάτε στην γραμματεία του Συλλόγου.)

Το κόστος συμμετοχής στη Σχολή ανέρχεται στα 300,00 Ευρώ, τα οποία θα καταβληθούν ως εξής: προκαταβολή για την εγγραφή 50,00 € και τα υπόλοιπα στη συνέχεια σε δύο ισόποσες δόσεις, στην 1η και στην 3η εκδήλωση της Σχολής. Το ποσό αυτό διατίθεται για την κάλυψη των εξόδων της Σχολής και την ασφάλιση των μαθητών.

Μετά τη λήξη της Σχολής, οι εκπαιδευτές υποβάλλουν στο Σύλλογο και την Ομοσπονδία έκθεση με το σύνολο των δραστηριοτήτων της Σχολής. Απονέμεται δε, βεβαίωση επιτυχούς αποφοίτησης από την Ε.Ο.Ο.Α..