Ο Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων ανακοινώνει προς τα μέ-λη του, ότι διοργανώνει Σχολή Ορειβατικού Σκι τους μή-νες Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2016, σε συνεργασία με τους Ε.Ο.Σ. Αθηνών και Ε.Ο.Σ. Ηρακλείου. Ο Ε.Ο.Σ. Αθηνών έχει αναλάβει την οργάνωση της Σχολής, η οποία θα διοργανωθεί σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Εκπαί-δευσης, που έχει θεσπίσει η Ε.Ο.Ο.Α κατά τη Γ.Σ. στις 28/1/2012.

H Σχολή απευθύνεται σε μέλη Συλλόγων, που ανήκουν στην Ομοσπονδία, με καλή φυσική κατάσταση και ψυχική υγεία, που κατέχουν την βασική τεχνική κατάβασης και μπορούν να κατεβαίνουν ομαλά μία “κόκκινη” πίστα χιονοδρομικού κέντρου. O βασικός στόχος της Σχολής αυτής, είναι να μεταδώσει στους ενδιαφερόμενους τις απαραίτητες γνώσεις για την ασφαλή και ορθή άσκηση του αθλήματος. Οι εκπαιδευτές της εγγυώνται ότι με το πέρας της Σχολής, οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει τις βάσεις και την απαιτούμενη αυτονομία, ώστε να μπορούν μελλοντικά να χαίρονται και να εξελίσσουν το άθλημα του ορειβατικού σκι.