Ο Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων ανακοινώνει προς τα μέ-λη του, ότι διοργανώνει Σχολή Ορειβατικού Σκι τους μή-νες Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2016, σε συνεργασία με τους Ε.Ο.Σ. Αθηνών και Ε.Ο.Σ. Ηρακλείου. Ο Ε.Ο.Σ. Αθηνών έχει αναλάβει την οργάνωση της Σχολής, η οποία θα διοργανωθεί σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Εκπαί-δευσης, που έχει θεσπίσει η Ε.Ο.Ο.Α κατά τη Γ.Σ. στις 28/1/2012.

H Σχολή απευθύνεται σε μέλη Συλλόγων, που ανήκουν στην Ομοσπονδία, με καλή φυσική κατάσταση και ψυχική υγεία, που κατέχουν την βασική τεχνική κατάβασης και μπορούν να κατεβαίνουν ομαλά μία “κόκκινη” πίστα χιονοδρομικού κέντρου. O βασικός στόχος της Σχολής αυτής, είναι να μεταδώσει στους ενδιαφερόμενους τις απαραίτητες γνώσεις για την ασφαλή και ορθή άσκηση του αθλήματος. Οι εκπαιδευτές της εγγυώνται ότι με το πέρας της Σχολής, οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει τις βάσεις και την απαιτούμενη αυτονομία, ώστε να μπορούν μελλοντικά να χαίρονται και να εξελίσσουν το άθλημα του ορειβατικού σκι.

 

Η Σχολή θα διαρκέσει έντεκα (11) ημέρες, από τις οποίες οι εννέα (9), θα είναι ολοήμερες εκπαιδεύσεις σε χιονο-δρομικά κέντρα και σε αλπικά πεδία, εκτός χιονοδρο-μικού κέντρου και οι δύο (2) στα γραφεία του Ε.Ο.Σ. Αθηνών, για την θεωρητική θεματολογία της Σχολής.

Η έναρξη της Σχολής έχει καθοριστεί να γίνει την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016, στα γραφεία του Ε.Ο.Σ. Αθηνών, Υψηλάντου 53, Αθήνα και ώρα 20:00 μ.μ., οπότε θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση γνωριμίας με τους συμμε-τέχοντες, θα γίνει η κατάθεση των δικαιολογητικών τους και η ενημέρωση τους για το πρόγραμμα της Σχολής. Ο κανονισμός της Σχολής, το αναλυτικό πρόγραμμα, καθώς και οι αιτήσεις εγγραφής σε αυτή, θα διατίθενται από τη γραμματεία του Συλλόγου μας.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, στα γραφεία του Συλλόγου, Τζανακάκη 90, κάθε βράδυ από τις 21:00 έως 23:00, τηλ. 28210 44647 ή στο κιν. 6946526542. Επίσης για τους στόχους, τον κανονισμό λειτουργίας και το αναλυτικό πρόγραμμα της Σχολής, μπορείτε να ενημερωθείτε από εδώ .